Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam.

Hi-End Security Solution | Giải pháp bảo mật, phòng chống Malware, Ransomware, Virus... 

New Bảng tin

 Ngày Tên ransomware + VirusTotal Ghi chú 09/07/2019 Cigarboom ransomware #Extension: .CROWN #Email: [email protected] #Ransom note: HOW TO DECRYPT FILES.txt 08/07/2019 ExpBoot ransomware #Extension: .ExpBoot #Email: [email protected], [email protected]   Save ransomware #Dharma #Extension: [[email protected]].save #Email: [email protected] 07/07/2019 Php ransomware #Dharma #Extension: .php #Email: [email protected] Dqb ransomware #Dharma #Extension: .dqb #Email:...
  Ngày Tổng quan về mã độc đào tiền mã hóa (tiền ảo) Ghi chú 22/06/2018 Avira là công ty bảo mật mạng đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Bitcoin Cash từ BitPay (Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử kỹ thuật...
AVG File Server Business Edition giúp bảo vệ các tập tin Server của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Đảm bảo rằng tập tin Server luôn được bảo vệ với AVG Anti-Virus, Anti-Spyware và Smart Anti-Rootkit, các mối đe dọa trực tuyến và duy trì hiệu suất máy chủ ,...