Địa chỉ

1.

134/2B Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - Việt Nam