Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam.

Hi-End Security Solution | Giải pháp bảo mật, phòng chống Malware, Ransomware, Virus... 

New Bảng tin

GandCrab ransomware, Saturn ransomware và Data Kepper ransomware: những ransomware được phân phối miễn phí thông qua chương trình liên kết Ransomware-as-a-Service (RaaS) trên các trang Web đen.1. GandCrab ransomware được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà nghiên cứu bảo mật David Montenegro vào tuần cuối tháng 01/2018. Hầu...
Theo thông tin mới nhất vừa phát hành hôm 16/01/2018, các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một nền tảng gián điệp Android mới có tên gọi là Skygofree là một trong những nền tảng gián điệp mạnh mẽ nhất từng được tạo ra trên Android với...
  Ngày Tên ransomware + VirusTotal Ghi chú 30/12/2018 FilesLocker v2 ransomware (Christmas) #Note: 解密我的文件.txt #DECRYPT MY FILES.txt #Update 31/12/2018: Có thể giải mã Globe ransomware #Extension: .globe #Email: [email protected]   Paradise (VACv2 code) ransomware #Extension: ._%ID%_{[email protected]}.CORP 29/12/2018 Project57 ransomware #Extension: .костя баранин #Note: DECRYPT.HTML 26/12/2018 Bizer CrySiS ransomware #Dharma...